Products產品介紹

鑽夾頭DRILL CHUCK

XHSP 鑽夾頭-XHSP 型

XHSP TYPE KEYLESS DRILL CHUCK HEAD
1. 針對強扭矩場合的特殊設計和製造
2. 先選的檢測儀器保證了優良的精度要求,夾緊力是其他同類產品的兩倍
3. 配有鎖緊板手,防止在使用過程中瞬間轉向改變而導致鑽頭脫落
4. 特別適合於 CNC 中心機和銑床使用

 
精度與扭矩表
型號 d L 跳動 扭矩
6XHSP 3 35 0.05 80
6
8XHSP 3 35 0.05 160
8 50
10XHSP 3 35 0.05 260
10 60
13XHSP 5 55 0.05 400
10
13 75
16XHSP 5 55 0.05 480
10
16 80
 
型號 夾持能力 錐孔或直柄類型 D A B
6XHSP 0.5~6.5 [1/64”~1/4”] B12 34.0 69 61
J1
B10
8XHSP 0.5~8.0 [1/64”~5/16”] J2S 34.0 69 61
B10
J1
10XHSP 0.5~10.0 [1/64”~3/8”] B12 43.0 92 81
J33
J2
J2S
B12
B16
13XHSP 0.5~13.0 [1/64”~1/2”] R8-C 51.5 103 92
MT2-C
MT3-C
MT4-C
JC20-C
JC3/4-C
JC25-C
JC-1-C
JC32-C
JC1-1/4-C
16XHSP 3.0.~16.0 [1/8”~5/8”] R8-C 58.0 108 95
MT3-C
MT4-C
JC20-C
JC3/4-C
JC25-C
JC1-C
JC32-C
JC1-1/4C
同系列相關產品
回產品列表